Про Інститут

Центр дистанційного навчання «Черкаський інститут»

ЦДН «Черкаський  інститут» Міжрегіональної  Академії  управління персоналом розпочав свою діяльність в грудні 1998 року, є відокремленим структурним підрозділом Міжрегіональної Академії управління персоналом.

На базі інституту працює Інститут дистанційного навчання  МАУП. Це система дистанційної освіти через мережу Інтернет, яка ґрунтується на засобах оволодіння навчальною інформацією на відстані.

Бібліотека ЦДН «Черкаський інститут» МАУП забезпечує навчальний процес, науково-педагогічних працівників інституту, студентів науковими, навчальними, навчально-методичними, довідниковими, статистичними, літературними, інформаційними матеріалами та фаховими періодичними виданнями, сформована бібліотека електронних видань МАУП.

Студенти ЦДН «Черкаського інституту» МАУП забезпечуються підручниками та посібниками з усіх навчальних дисциплін. У цьому сприяє наявність сучасної поліграфічної бази – власного видавництва Міжрегіональної Академії управління персоналом.

ЦДН «Черкаський інститут»  МАУП має сучасну навчально-матеріальну базу, комфортні умови навчання, високопрофесійний науково-педагогічний склад, можливість проходження практики студентами в період навчання за вибраною спеціальністю.

В ЦДН «Черкаський інститут» МАУП навчалися та отримали дипломи фахівців понад 2000 студентів.

 

Приходьте до нас! Ми Вас чекаємо!